ז <
he-bg

P

P

פP

בM

פ3

מ(

Mק

א2


פ

פ

פ

ה

I פ מ
P 3 (

<

ס

א ב
א 2
ד 4
י 4
ב ג
פ פ
ר נ
ט 5
ק ק
PH נ

פ

פ

צ

1

ס

ג

א

<

ס
כ פ<

P

ז ס ר
א ק ק
א 1 2
P 4 4
ג 1 1
ס ג ק
א מ 5
א 1 1
מ ד

 


  • פ
  • ו

  • ש

    ש