ז <
he-bg

ג

ג

פג

בM

פ1

מC

M1

א5


פ

פ

פ

ה

I פ מ M
ג 1 C 1

<

ע

ע

<

<

ס

א ב
א 5
P 3
פ 3
מ &

פ

1

2

צ

1

ס

<

א

<

ס
כ ג
ז ס ר
א ט ק
א 5 5
P 3 3
ק 10
ס 1 1
מ 1 0
א 0 נ
מ ק

 


  • פ
  • ו

  • ש

    ש