ז <
he-bg

ב

ב

פב

בM

פ2

מC

M1

א2


פ

פ

פ

ה

I פ מ M

 

ב

2

 

C

 

1

ב

ס

א

ק

א

2

P

1

ס

1

ט

ט

 

 

ף

 

 

ס

פ

2

צ

1

ס

א

א

<

 


  • פ
  • ו

  • ש

    ש