ז <
he-bg

ד

ד

פד

בM

פ2

מ(

M

א8


פ

פ

פ

ה

I פ מ
 <

ד

 

 

2  (

<

ס

ז

ס

א

ק

A

8

פ

2 %

P

4.8.0

פ

 1 

צ

2

ס

<

א

1

2

3Bא

 

ס
 נ   נ ג  ר
א (3) ב  OK OK
א 8 OK
פ  0 OK
P 5 7 OK
ו א

 


  • פ
  • ו

  • ש

    ש