ז <
he-bg

ב

ב

פב

בM

פ1

מC

M4

א9


פ

פ

פ

ה

I פ מ M
ב 1 C 4

<

ס

א ו
ל ו
ל ג
H ד
א 9
י 0
ר מ
מ 1
א 1
ר
א 5
ב 8
P 5

פ

<

צ

1

ס

ק

א

<


  • פ
  • ו

  • ש

    ש