ז <
he-bg

פ

פ

פפ

בM

פ2

מק

Mק

א1


פ

פ

פ

ה

I פ
פ 2

<

<

פ

<

ע

ס

א פ
א <
ב 9
י 6
מ 2
ס 0
נ 9
p 1
ל 8

פ

 2

צ

2

ס

צ

א

ב

*

*

*

*

 פא

 

ס
פ
P
פ ס ר
א ר ר
ל א ב
א 4
ר 0
ב 9 1
י 1
נ 9 9
ש &
מ ד

 

<

 

<


  • פ
  • ו

  • ש

    ש